Kuuldeaparaadid

Audion OÜ müüb kuuldeaparaate Sotsiaalkindlustusameti soodustusega.

Kompensatsiioni määr sõltub aktiivsusgrupist, mille määrab kõrva- nina- kurguarst vastuvõtu käigus. Aparaadi ostmiseks soodustusega on vajalik kõrva- nina- kurguarsti tõend.

Aktiivsusgrupi määramisel lähtutakse aparaadi kasutaja elustiilist ja vajadustest. Kallimad ja keerukama tehnoloogiaga kuuldeaparaadid suudavad paremini vähendada häirivat keskkonnamüra ja tuua esile kõnet, seetõttu on inimestele kelle töös (või õppetöös) omab suhtlemine olulist tähtsust, ette nähtud suurem soodustus.

Soodustus kehtib mõlema kõrva jaoks. Piirhind on ühe aparaadi kohta.

• kasutus keskmiselt 1-5 päeva nädalas, keskmiselt vähemalt 2h päevas

• kasutuskeskkond eeldab igapäevategevustes lihtsat suulist suhtlust

Piirhind 350€

Aktiivsusgrupp 2:

• kasutus vähemalt 5 päeva nädalas, keskmiselt 8h päevas, iganädalaselt vähemalt kolmes kasutuskeskkonnas

• kasutuskeskkond eeldab igapäevaselt vähemalt 4h suulist suhtlust ning seab aparaadile keerukamatest suhtlussituatsioonidest (õppetöö, töö vm raames) tingituna lisanõudeid

• tehingu tegemise hetkel osaleb tööturul (töötamise registrisse kantud isik, Eesti Töötukassas töötuna või tööotsijana registreeritud isik) või omandab alus-, põhi-, kesk- või kõrgharidust

Piirhind 736 €

Sageli ei ole kuuldeaparaadi hind piirhinnaga võrdne.

Näide 1: Aparaat maksab 588€ ja inimene kuulub 1 aktiivsusgruppi. Omaosalus = 588 – 350*0,9=273€.

Näide 2: Aparaat maksab 588€ ja inimene kuulub 2 aktiivsusgruppi.

Omaosalus=588*0,1=58,80€

Näide 3: Aparaat maksab 927€ ja inimene kuulub 2 aktiivususgruppi.

Omaosalus = 927 – 736*0,9 = 264,60€

Pakume tasuta kodus ja töö juures proovimiseks demo-aparaate.

Kui selgub, et aparaati millest on kõige rohkem abi, ei ole võimalik määrusejärgse soodustusega soetada, saab esitada Sotsiaalkindlustusametile erimenetluse taotluse piirhinna suurendamiseks.